คุณสมบัติตำแหน่งงาน

โทร. 085-051-7166 , 093-5800388
ส่ง resume และ ใบสมัครทาง email :
hr@tharith.com
หรือ เข้ามาส่งใบสมัครด้วยตนเอง ธฤทธิ์ 247/5 หมู่ 6 ตำบล ท่าทอง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000