Service

บริการของเรา

ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง, งานต่อเติม ปรับปรุง, ออกแบบโครงสร้าง และกิจการร่วมค้า

ขอรับใบเสนอราคา

รับเหมาก่อสร้าง

Lectus erat, consectetur eu sapien eget rhoncus consectetur sem. Proin cursus, dolor a mollis consectetur, risus dolor fermentum massa, a commodo elit dui sit amet risus. Maecenas ornare nisl a tortor ultrices bibendum. Nulla fermentum, metus quis sodales tristique, augue mauris molestie augue
 • Lectus erat consectetur
 • Eu sapien eget
 • Rhoncus consectetur
 • Proin cursus
 • Dolor a mollis consectetur
 • Risus dolor fermentum
 • Massa a commodo
 • Elit dui sit amet risus
 • Maecenas ornare
 • Nisl a tortor ultrices
 • Bibendum nulla fermentum
 • Metus quis sodales
 • Tristique augue mauris
 • Molestie augue non
 • Feugiat ligula neque

งานต่อเติม ปรับปรุง

Lectus erat, consectetur eu sapien eget rhoncus consectetur sem. Proin cursus, dolor a mollis consectetur, risus dolor fermentum massa, a commodo elit dui sit amet risus. Maecenas ornare nisl a tortor ultrices bibendum. Nulla fermentum, metus quis sodales tristique, augue mauris molestie augue
 • Lectus erat consectetur
 • Eu sapien eget
 • Rhoncus consectetur
 • Proin cursus
 • Dolor a mollis consectetur
 • Risus dolor fermentum
 • Massa a commodo
 • Elit dui sit amet risus
 • Maecenas ornare
 • Nisl a tortor ultrices
 • Bibendum nulla fermentum
 • Metus quis sodales
 • Tristique augue mauris
 • Molestie augue non
 • Feugiat ligula neque

รับสร้างบ้าน

Lectus erat, consectetur eu sapien eget rhoncus consectetur sem. Proin cursus, dolor a mollis consectetur, risus dolor fermentum massa, a commodo elit dui sit amet risus. Maecenas ornare nisl a tortor ultrices bibendum. Nulla fermentum, metus quis sodales tristique, augue mauris molestie augue
 • Lectus erat consectetur
 • Eu sapien eget
 • Rhoncus consectetur
 • Proin cursus
 • Dolor a mollis consectetur
 • Risus dolor fermentum
 • Massa a commodo
 • Elit dui sit amet risus
 • Maecenas ornare
 • Nisl a tortor ultrices
 • Bibendum nulla fermentum
 • Metus quis sodales
 • Tristique augue mauris
 • Molestie augue non
 • Feugiat ligula neque

ออกแบบและวางโครงสร้าง

Lectus erat, consectetur eu sapien eget rhoncus consectetur sem. Proin cursus, dolor a mollis consectetur, risus dolor fermentum massa, a commodo elit dui sit amet risus. Maecenas ornare nisl a tortor ultrices bibendum. Nulla fermentum, metus quis sodales tristique, augue mauris molestie augue
 • Lectus erat consectetur
 • Eu sapien eget
 • Rhoncus consectetur
 • Proin cursus
 • Dolor a mollis consectetur
 • Risus dolor fermentum
 • Massa a commodo
 • Elit dui sit amet risus
 • Maecenas ornare
 • Nisl a tortor ultrices
 • Bibendum nulla fermentum
 • Metus quis sodales
 • Tristique augue mauris
 • Molestie augue non
 • Feugiat ligula neque

แนะนำและให้คำปรึกษา

Lectus erat, consectetur eu sapien eget rhoncus consectetur sem. Proin cursus, dolor a mollis consectetur, risus dolor fermentum massa, a commodo elit dui sit amet risus. Maecenas ornare nisl a tortor ultrices bibendum. Nulla fermentum, metus quis sodales tristique, augue mauris molestie augue
 • Lectus erat consectetur
 • Eu sapien eget
 • Rhoncus consectetur
 • Proin cursus
 • Dolor a mollis consectetur
 • Risus dolor fermentum
 • Massa a commodo
 • Elit dui sit amet risus
 • Maecenas ornare
 • Nisl a tortor ultrices
 • Bibendum nulla fermentum
 • Metus quis sodales
 • Tristique augue mauris
 • Molestie augue non
 • Feugiat ligula neque

ผลงานล่าสุด

งานปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียน

Location : โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง

Location : ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ความคืบหน้าของหน้างานตอนนี้ ได้รื้อแบบ Footing / หาไลน์เข้าแบบตอม่อ / เทคอนกรีตตอม่อ / ผูกเหล็กเสา

สร้างโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่

Location: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก
“The greatest happiness is not just a dream”
- ความสุขที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่แค่ความฝัน -