บริการของเรา

Our service

 

รับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง

งานออกแบบ

ต่อเติม และ ซ่อมแซมอาคาร

ถอดแบบ และ ประเมินราคา

งานรื้อถอน

สัญญา และ การขออนุญาต

บริษัท ธฤทธิ์ จำกัด

Address

247/5 หมู่ 6 ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย

Email

tharith.construction@gmail.com , admin@tharith.com

Facebook

บริษัท ธฤทธิ์ จำกัด

โทรศัพท์ติดต่อ

Tel.

084 982 8997