บริษัท ธฤทธิ์ จำกัด
Tharith Company Limited

บริษัท ธฤทธิ์ จำกัด บริการให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้างอาคาร และงานโยธา ด้วยทีมงานคุณภาพ ที่ดำเนินการด้วยความซื่อตรง โดยมีวิศวกรผู้ชำนาญการคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด รับประกันคุณภาพทุกงาน พร้อมทั้งยังมีบริการ
ให้คำปรึกษาในเรื่องของการจดกิจการร่วมค้า (Joint Venture) อีกด้วย

THARITH Company Limited provides consulting services in building construction and civil works with a quality team. operated with integrity with experienced engineers to closely supervise Quality assurance for every job and also have a service
Consulting in the matter of joint venture registration as well.

 

 

บริการของเรา

Our service

 

รับเหมาก่อสร้าง

ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้าน
รับสร้างบ้าน
ออกแบบและวางโครงสร้าง
แนะนำและให้คำปรึกษา

เราพร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
ภายใต้การดูแลของทีมวิศวกรโยธาที่มากประสบการณ์

 

We are ready to create quality work.
By a team of experienced civil engineers

ผลงานของเรา

Our work

  • โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 25% 25%
  • โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตร 78% 78%
  • โครงการก่อสร้างปรับปรุงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 16% 16%
  • โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 18% 18%
  • โครงการสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก 10% 10%
  • โครงการก่อสร้างรั้วโรงงาน บริษัท ฟิตเอ้นไฟน์ 75% 75%
  • โครงการปรับปรุงศาลจังหวัดพิจิตร 25% 25%
  • โครงการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน บางจาก 4% 4%

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า บริษัท ธฤทธิ์ จำกัดเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

 

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

บริษัท ธฤทธิ์ จำกัด

ที่อยู่บริษัท

247/5 หมู่ 6 ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย

อีเมลแอดเดรส

tharith.construction@gmail.com

Facebook

บริษัท ธฤทธิ์ จำกัด

โทรศัพท์ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

084 982 8997