ข่าวสาร

บริษัท ธฤทธิ์ จำกัด มอบกาแฟให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ

เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน
• บุคลากรทางการแพทย์ รพ.พุทธชินราช
• บุคลากรการแพทย์ รพ.สต.ท่าทอง
• บุคลากรการแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
• บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร
• บุคลากรชุดทดสอบวัสดุโยธา จังหวัดพิษณุโลก
• บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดพิจิตร
• บุคลากรโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ
เราพร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพภายใต้การดูแลของทีมงานที่มากประสบการณ์

สนับสนุนทุนการศึกษา

บริษัท ธฤทธิ์ จำกัด มีความยินดี ที่ได้สนับสนุน
ทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เนื่องใน พิธีใหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
เราพร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพภายใต้การดูแลของทีมงานที่มากประสบการณ์

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

บริษัท ธฤทธิ์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯในเครือ ถวายเทียนพรรษา
และเครื่องสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดราษฏ์ศรัทธาราม จังหวัดพิษณุโลก