SERVICE

      บริการของเรา

รับเหมาก่อสร้างอาคาร, ต่อเติมและซ่อมแซมอาคาร, งานรื้อถอน, ออกแบบ, ถอดแบบและประเมินราคา, สัญญาและการขออนุญาต

ขอใบเสนอราคา

รับเหมาก่อสร้าง

ต่อเติม และ ซ่อมแซมอาคาร

งานรื้อถอน

งานออกแบบ

ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำด้านออกแบบ ทำแบบก่อสร้าง ออกแบบอาคาร ที่พักอาศัย สิ่งปลูกสร้างทุกประเภท และรับเหมาก่อสร้างอย่างมืออาชีพ

ถอดแบบ และ ประเมินราคา

บริการรับถอดแบบบ้านและอาคาร โดยวิศวกรและบุคลากรที่มีประสบการณ์ ด้านการถอดแบบทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบ อย่างครบถ้วน

สัญญา และ การขออนุญาต

   

     ให้คำปรึกษาทางด้านสัญญา และ การขออนุญาตต่างๆ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์