ส่งใบสมัครทาง email : hr@tharith.com
หรือ เข้ามาส่งใบสมัครด้วยตนเอง ธฤทธิ์ 247/5 หมู่ 6, ตำบล ท่าทอง , อำเภอเมือง, จังหวัดพิษณุโลก, 65000